Přestavba terasy

Renovace stávající nevyhovující terasy u rodinného domu.

  • demontáž a likvidace stávající terasy
  • drobné stavební úpravy (vyrovnání, apod.)
  • instalace kamínkové podlahy
  • instalace obrubníků
  • návazné terénní úpravy (osetí trávníku, apod.)